NFF melder at fra og med tirsdag 23.februar åpnes det opp for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune. Disse arrangementene kan ha inntil 200 personer utendørs.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Her kan du lese hele artikkelen om turneringer fra NFF: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/#179289

IL Express vil ta initiativ til et møte etter vinterferien med alle arrangørklubbene. Hvis reglene fra 23. februar fortsatt gjelder utover våren, må vi se på alternative opplegg for gjennomføring av miniturneringene, siden vi samler klubber fra to kommuner. Vi må også ta hensyn til grensen på 200 personer.

NNF presiserer videre hvem som skal regnes med i maksantallet 200 personer:

  • Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede.  
  • Ansatte, oppdragstakere, trenere, dommere, ledere o.l som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.  
  • Utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede uten å ha oppgaver under gjennomføringen av arrangementet, skal inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette er en presisering av at man ikke bare sikter til tilskuere. Grunnen til at også utøver, foresatte mv. skal regnes inn i totalantallet, er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet.