Nedenfor finner du informasjon fra NFF om cuper og trening. Det er varslet at Forbundet vil komme med veileder mandag 11. mai, så følg med på NFFs sider.

«Forbudet for kultur- og idrettsarrangementer og andre arrangementer som ikke kan ivareta kravet om en meters avstand, vil gjelde frem til 15. juni. 

Mandag 11. mai vil myndighetene publisere en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

Det vil si at det dessverre ikke er mulig å starte opp med kamper og turneringer før 15. juni. Vi oppdaterer fotball.no så snart vi får mer informasjon.

Oppdatert: 8. mai»

«Bør klubben avlyse planlagte arrangementer i regi av klubben som cuper, treningsleir og fotballskoler?   

Klubben bør til enhver tid forholde seg til råd fra myndighetene og NFF. Vi anbefaler at klubbene planlegger for at aktiviteten gjenopptas 15, juni, men også for at aktiviteten kan avlyses ytterligere.

For cuper og fotballskoler vil vi prøve å legge til rette for gjennomføringer når myndighetene åpner opp for det igjen, slik at færrest mulig må avlyse helt. 

Oppdatert 8.april»

Kilde: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/klubbinfo/